Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động tại đơn vị

082608vanban-moi-01

Ngày 12/1/2021 vừa qua, Thạc sĩ Ngô Thanh Trúc – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kí quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Quy chế với 4 chương 20 điều đã được chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị dựa trên các công văn hướng dẫn có liên quan của cấp trên.

 

Nhấn vào đây để xem chi tiết công văn

 

 

Tệp đính kèm