Qui chế công tác văn thư, lưu trữ

082608vanban-moi-01

Ngày 4 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Hiệu trưởng nhà trường đã kí quyết định số 195/QĐ-NBK ban hành về quy chế công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị.

Chi tiết công văn (Nhấn vào đây để xem chi tiết công văn 195)