Thông tin liên hệ

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Vĩnh Long

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM
  Số 157, đường Phạm Thái Bường, phường 4,
  thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • +84 703 822 743
 • c3nguyenbkhiem@gmail.com
 • www.nbk.vinhlong.vn
 • facebook.com/nbkvinhlong

THỜI KHOÁ BIỂU

 • Thứ Hai
  Sáng: 6g30 - 11g20 | Chiều: 12g30 - 17g30
 • Thứ Ba
  Sáng: 6g30 - 11g20 | Chiều: 12g30 - 17g30
 • Thứ Tư
  Sáng: 6g30 - 11g20 | Chiều: 12g30 - 17g30
 • Thứ Năm
  Sáng: 6g30 - 11g20 | Chiều: 12g30 - 17g30
 • Thứ Sáu
  Sáng: 6g30 - 11g20 | Chiều: 12g30 - 17g30
 • Thứ Bảy
  Sáng: 6g30 - 11g20 | Chiều: 12g30 - 16g00
 • Chủ Nhật
  Nghỉ cả ngày

LỜI NHẮN