Kết Quả Thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Năm 2019

HSG QG

Căn cứ công văn số 2356/QLCL-QLT ngày 12/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019;

Căn cứ công văn số 3117/QLCL-QLT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều động cán bộ coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019;

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia vào ngày 13, 14, 15/01/2019 tại Hội đồng thi THPT chuyên Nguyễn BỈnh Khiêm.

Kỳ thi lần này có 54 thí sinh dự thi, là học sinh đang học lớp 11 và 12 các trường THPT trong tỉnh, cụ thể:

MÔN SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRƯỜNG
TOÁN 6 6 HS TRƯỜNG NBK
VẬT LÝ 6 6 HS TRƯỜNG NBK
HÓA HỌC 6 6 HS TRƯỜNG NBK
SINH HỌC 6 5 HS NBK, 1 HS LƯU VĂN LIỆT
TIN HỌC 6 6 HS TRƯỜNG NBK
NGỮ VĂN 6 4 HS NBK, 1 HS VĨNH XUÂN, 1  HS HỰU THÀNH
LỊCH SỬ 6 5 HS NBK, 1 HS HÒA NINH
ĐỊA LÝ 6 4 HS NBK, 1 HS LƯU VĂN LIỆT, 1  HS NGUYỄN THÔNG
TIẾNG ANH 6 6 HS TRƯỜNG NBK

Trong đó có 48 học sinh trường chuyên NBK, 2 HS Lưu Văn Liệt, 1 HS Vĩnh Xuân, 1 HS Hựu Thành, 1 HS Nguyễn Thông, 1 HS Hòa Ninh.

Kết quả đạt được 10 giải ( tăng 4 giải so với năm 2018) như sau:

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI MÔN
1 Nguyễn Thanh Hương 12 chuyên Toán 2, NBK Nhì Lịch Sử
2 Nguyễn Kim Ngân 12 THPT Hựu Thành Nhì Ngữ văn
3 Lý Bình Nghi 11 chuyên Văn, NBK Ba Ngữ văn
4 Trịnh Hải Quỳnh 11 chuyên Anh 1, NBK Ba Tiếng Anh
5 Võ Bách Khôi 12 chuyên Hóa, NBK Khuyến khích Tin học
6 Châu ĐăngMinh 11 chuyên Toán 1, NBK Khuyến khích Toán
7 Trần Minh Tâm 12 chuyên Anh 2, NBK Khuyến khích Lịch Sử
8 Lê Khánh Xuân 12 chuyên Toán 2, NBK Khuyến khích Sinh học
9 Lê Nguyễn Hồng Hân 12 chuyên Sinh, NBK Khuyến khích Sinh học
10 Phạm Thanh Nhã 12 THPT Vĩnh Xuân Khuyến khích Ngữ văn

Với kết quả kỳ thi này, các em đạt giải cao nhất được lựa chọn vào các đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự Olympic quốc tế, các em đạt giải Nhất, Nhì, Ba được xét tuyển thẳng vào trường đại học, các em đạt giải Khuyến khích được xét tuyển thẳng vào các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Kỳ thi này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá chất lượng học tập giữa học sinh các tỉnh.

Ban Biên Tập