Kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh năm học 2019-2020

ảnh logo

Với 77 bài thi nộp hồ sơ đăng kí chấm phúc khảo trong kì thi Tuyển sinh khối 10 năm học 2019-2020 của tỉnh Vĩnh Long, chỉ 02 bài thi với điểm chấm thi sau phúc khảo có sự thay đổi, còn lại đều giữ nguyên điểm số như ban đầu.
Kết quả chi tiết vui lòng xem bên dưới.

Tệp đính kèm