Kế hoạch thực hiện nghị quyết 01/NQ-CP

Căn cứ kế hoạch số 282/KH-SGDĐT ngày 23/2/2021 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long về thực hiện chương trình hành động của UBND Tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2021;

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn  Bỉnh Khiêm đã kí ban hành kế hoạch số 51/KH-NBK ngày 26 tháng 2 năm 2021.

Nhấn vào để xem chi tiết kế hoạch 51/KH-NBK

 

 

Tệp đính kèm