Hướng dẫn về việc thu Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020 – 2021

001

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa nhận được công văn 1222/HDLN-BHXH-GDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2020 giữa Bảo hiểm xã hội và Sở giáo dục đào tạo Vĩnh Long về việc Hướng dẫn liên ngành về việc thực hiện thu BHYT học sinh, trích thù lao và kinh phí chăm sóc sức khỏe  ban đầu năm học 2020 – 2021. Theo đó, trong năm học 2020 – 2021, mức đóng 01 tháng là 46.935 đồng/học sinh. Cũng theo qui định tại khoản 5 điều 9 nghị định số 146/2018/ND0-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì học sinh có thể đăng kí đóng BHYT theo phương thức 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Nhấn vào đây để tải về

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm