Hướng dẫn thu học phí năm học 2020 – 2021

thongbao

Căn cứ công văn số 981/HD-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, ngày 16 tháng 6 năm 2020, về việc Hướng dẫn thực hiện quy định mức thu học phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020 – 2021.

Theo công văn này, thì năm học 2020 – 2021 sẽ có mức thu học phí như sau:

Cấp trung học phổ thông:

+ Thành thị (các phường và các thị trấn): 90.000 đồng/tháng/học sinh.

+ Nông thôn (các xã trong tỉnh): 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 09 tháng/năm học.

Về đối tượng miễn giảm:

Đối tượng không phải đóng học phí

Thực hiện theo điều 6, chương III của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và khoản 1, điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH.

Các đối tượng được miễn học phí

Thực hiện theo điều 7, chương III của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP và khoản 2, điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Các đối tượng được giảm học phí

Thực hiện theo điều 8, chương III của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và khoản 3, điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH

Các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

Thực hiện theo điều 10, chương III của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và khoản 4, điều 4 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH.

Chi tiết, quí Phụ huynh vui lòng xem công văn 981 đính kèm.

Nhấn vào đây để xem chi tiết công văn hướng dẫn