HƯỚNG DẪN MUA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

SGK10_baihoc-800×600

Nhà trường xin thông báo đến quí PHHS có con em thi đậu vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2021-2022 về việc chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ cho học tập của con em trong năm học mới như sau:

Với các lớp 10 CHUYÊN: TOÁN- LÝ- HÓA- SINH và Lớp KHÔNG CHUYÊN

Môn

Sách nâng cao Sách chuẩn

 (Cơ bản)

Sách hệ 10 năm

Toán

x

Vật lý

x

Hóa học

x

Sinh học

x

Tin học

x

Ngữ Văn

x

Lịch sử

x

Địa lý

x

Tiếng Anh

x

Với các lớp 10 CHUYÊN: VĂN- TIẾNG ANH

Môn

Sách nâng cao

Sách chuẩn 

(Cơ bản)

Sách hệ 10 năm
Toán

x

Vật lý

x

Hóa học

x

Sinh học

x

Tin học

x

Ngữ Văn

x

Lịch sử

x

Địa lý

x

Tiếng Anh

x

Với các lớp 10 CHUYÊN: SỬ

Môn

Sách nâng cao Sách chuẩn

(Cơ bản)

Sách hệ 10 năm

Toán

x

Vật lý x

Hóa học x

Sinh học

x

Tin học

x

Ngữ Văn

x
Lịch sử x

Địa lý

x

Tiếng Anh

x

Với các lớp 10 CHUYÊN: TIN

Môn

Sách nâng cao Sách chuẩn

(Cơ bản)

Sách hệ 10 năm

Toán

x

Vật lý x

Hóa học x

Sinh học

x

Tin học

x

Ngữ Văn

x
Lịch sử

x

Địa lý

x

Tiếng Anh

x