HƯỚNG DẪN MUA SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020

SGK10_baihoc-800×600

Nhà trường xin thông báo đến quí PHHS có con em thi đậu vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2019-2020 về việc chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ cho học tập của con em trong năm học mới như sau:

Với các lớp 10 CHUYÊN: TOÁN- LÝ- HÓA- SINH- TIN và lớp không chuyên

Môn

Sách nâng cao Sách chuẩn

Sách đề án

Toán

X

Vật lý

X

Hóa học

X

Sinh học

X

Tin học

x

Ngữ Văn

x

Lịch sử

x

Địa lý

x

Tiếng Anh

x

 

Với các lớp 10 CHUYÊN: VĂN- TIẾNG ANH

Môn

Sách nâng cao Sách chuẩn

Sách đề án

Toán

x

Vật lý

x

Hóa học

x

Sinh học

x

Tin học

x

Ngữ Văn

x

Lịch sử

x

Địa lý

x

Tiếng Anh

x

Với những tài liệu học chuyên đề các môn chuyên, Thầy Cô sẽ hướng dẫn sau.