HƯỚNG DẪN IN MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

ảnh logo

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2020 gồm: 01 túi đựng hồ sơ, 02 phiếu đăng ký dự thi và 01 Hướng dẫn ghi phiếu với cách thức in như sau:

1. Túi đựng hồ sơ đồng thời là một phiếu khai thông tin đăng ký dự thi và xét tuyển vào đại học, cao đẳng gồm 2 mặt:

– Mặt trước túi đựng hồ sơ: in như trang thứ nhất của Mẫu hồ sơ đính kèm;

– Mặt sau túi hồ sơ: in nội dung như trang thứ hai của Mẫu hồ sơ đính kèm.

2. Phiếu số 1: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

– Mặt thứ nhất: In như trang thứ ba của Mẫu hồ sơ đính kèm;

– Mặt thứ hai: In như trang thứ tư của Mẫu hồ sơ đính kèm.

3. Phiếu số 2: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

– Mặt thứ nhất: In như trang thứ năm của Mẫu hồ sơ đính kèm;

– Mặt thứ hai: In như trang thứ sáu của Mẫu hồ sơ đính kèm.

4. Hướng dẫn ghi phiếu: In trên 1 tờ khổ giấy A4, gồm 2 mặt:

– Mặt thứ nhất: In như trang thứ bảy của Mẫu hồ sơ đính kèm;

– Mặt thứ hai: In như trang thứ tám của Mẫu hồ sơ đính kèm.

Học sinh có thể tải về, tự in ấn, điền thông tin và mang vào nộp tại phòng Phòng Giáo vụ để Thầy Cô tư vấn điều chỉnh (nếu có).

Nhấn vào đây tải mẫu hồ sơ