Điểm chuẩn xét tuyển trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2019 – 2020

ảnh logo

Căn cứ vào hướng dẫn 549/HD-SGDĐT ngày 08/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 của trường sau khi phân tích kết quả thi đã làm tờ trình, trình Lãnh đạo Sở GD-ĐT phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên năm học 2019 – 2020 như sau:

Môn chuyên

Điểm chuẩn

Số lượng tuyển

Chuyên Toán

40.25

70

Chuyên Lý

41.00

50

Chuyên Hóa

38.00

50

Chuyên Sinh

31.50

17

Chuyên Tin

34.25

5

Chuyên Văn

37.25

35

Chuyên Anh

40.25

70

Chuyên Sử

29.75

12

TỔNG CỘNG

309

 

ĐIỂM CHUẨN HỆ KHÔNG CHUYÊN

          – Điểm chuẩn:    28.75 điểm

          – Số lượng tuyển:  01 lớp 35 học sinh

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG ĐIỂM TUYỂN ĐƯỢC XÉT NHƯ SAU

* Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển vào lớp chuyên trùng nhau: tuyển chọn học sinh theo thứ tự sau đây:

          – Có điểm thi môn chuyên cao hơn;

          – Có điểm trung bình môn chuyên cuối năm học lớp 9 cao hơn;

          – Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn

* Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển vào lớp không chuyên trùng nhau: tuyển chọn học sinh theo thứ tự sau đây:

          – Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển không chuyên cao hơn;

          – Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;

Như vậy, năm học 2019-2020, trường THPT chuyên sẽ tuyển tổng cộng 344 học sinh vào học lớp 10 của trường năm học 2019 – 2020.

Danh sách trúng tuyển sẽ được Ban biên tập cập nhật sau.

* Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển từ 3/7 – 10/7/2019.

* Thời gian nộp hồ sơ trúng tuyển từ 8/7 – 12/7/2019.

* Thời hạn tập trung 3 khối (10,11,12): 1/8/2019.

Ban Biên Tập