Danh sách lớp 10 năm học 2019-2020

lop10

Danh sách lớp 10 năm học 2019-2020 của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo đó trong năm học 2019-2020 sẽ có 10 lớp, với 9 lớp chuyên và 1 lớp Định Hướng.

* Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển từ 3/7 – 10/7/2019.
* Thời gian nộp hồ sơ trúng tuyển từ 8/7 – 12/7/2019.
* Thời hạn tập trung 3 khối (10,11,12): 1/8/2019.

Danh sách các lớp xin xem tập tin đính kèm.

Nhấn vào xem chi tiết các lớp

 

 

 

Tệp đính kèm