Danh sách kết quả chấm thi tuyển sinh 10 năm học 2021 – 2022

unnamed

Đây là kết quả chấm thi tuyển sinh 10 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Năm học 2021 – 2022.

Nhấn vào đây để xem danh sách kết quả chấm tất cả thí sinh

Nhấn vào đây để tra cứu theo số báo danh

 

 

 

 

Tệp đính kèm