Thầy   TĂNG NHƯ LĂNG 

(Hiệu trưởng 1991 - 2006)

Thầy   BÙI CHÍ HIẾU

(Hiệu trưởng 2006 - 2013)

Thầy   NGUYỄN HỒNG PHƯỚC 

(Hiệu trưởng 2013 đến nay)

Thầy   LÊ VĂN HIỂN

(Hiệu phó 1991 - 1996)

Thầy  NGUYỄN TUẤN THANH

(Hiệu phó 1993 - 2005)

Thầy ĐẶNG HOÀNG DŨNG

(Hiệu phó 2000 - 2003)

Thầy  PHẠM VĂN ĐÀNH

(Hiệu phó 2003 - 2005)

  LÊ NGỌC TRƯỜNG

(Hiệu phó 2005 - 2015)

  NGÔ THANH TRÚC

(Hiệu phó 2007 - 2008)

 NGUYỄN THỊ QUYÊN THANH

(Hiệu phó 2008 - 2009)

Thầy  NGUYỄN THẾ VINH

(Hiệu phó 2009 đến 2017)

 VÕ THỊ NGUYỆT THUỶ

(Hiệu phó 2011 đến 2017)

Thầy  VÕ NGỌC ĐĂNG KHOA

(Hiệu phó 2017 đến nay)

 MẠC THU THUỶ

(Hiệu phó 2017 đến nay)